Verslag NSRII bijeenkomst “Persuasive design” 20 juni 2014

July 22, 2014 by
Filed under: symposium, Uncategorized 

Verslag NSRII bijeenkomst “Persuasive design”

tafel

26 juni 2014

Door: Matthijs Blankers

Op vrijdag 20 juni 2014 vond het 4e NSRII symposium plaats in het congreshotel Drienerburght, Universiteit Twente, in Enschede. Het thema was: “Designing Persuasive Technology to Improve eHealth Interventions”. In een gevarieerd programma werd aandacht besteed aan de verbinding tussen innovatieve, creatieve designstrategieën en het meten van effecten. Naast interessante presentaties en paneldiscussies, gaven onderzoekers en ontwikkelaars demonstraties van hun nieuwste interventies – sommigen nog in concept of pilotfase, anderen al gelanceerd en breed beschikbaar.

Zoals Lisette van Gemert (UT) reeds schetste tijdens de opening van het symposium beginnen veel cliënten/patiënten aan internet interventies, maar maken maar weinig deze interventies helemaal af. Kan persuasive design dit probeem mede oplossen?

Elly Zwartkruis (Philips), onderzoeker mother and child care, deelt haar ervaring rond het ontwikkelen van nieuwe technologische producten voor ouders van babies en jonge kinderen. Ze gaf aan dat ouders van nu vaak een hoge informatiebehoefte hebben, zeker met betrekking tot het welzijn van hun kind.

Elly Zwartkruis

Elly Zwartkruis

Daarnaast willen ze graag als ouder zo goed mogelijk presteren, binnen een zo strak mogelijke planning. Door hier optimaal op in te spelen wordt een product persuasive: het gebruik ervan moet weinig moeite kosten, het moet helpen de ouder te ondersteunen, kennis te vergroten ten aanzien van de baby, uiteraard zonder de baby te belemmeren.

Vervolgens was het woord aan Emile Boogerd (Radboud UMC). Hij presenteerde “Suikerplein”, een platform voor jongeren met diabetes type I, en hun ouders. Inmiddels is de derde versie van Suikerplein gelanceerd, en door steeds in samenspraak met de gebruiker te ontwikkelen, te testen, evalueren en bij te stellen sluit Suikerplein steeds beter bij de behoeften van de jongeren en hun ouders aan, wat bijdraagt aan de aantrekkelijkheid, en deelnemers overtuigt om op het platform actief te blijven.

Emile Boogerd

Emile Boogerd

Hierna volgden  presentaties van recent ontwikkelde of verbeterde ehealth interventies waarbij overtuigingskracht op de doelgroep centraal stond. Zo presenteerde Monique Tabak (RDD) de Health Navigator, die ouderen een dynamische navigatieondersteuning biedt die ze tijdens het wandelen kunnen gebruiken, en bestaat uit een app op de smartphone, een band om de hartslag te meten, en een smartwatch. Deze interventie monitort de activiteit van de gebruiker en geeft afhankelijk daarvan advies op maat, en is ontwikkeld en getest in samenwerking met de doelgroep. Marjolein van Woudenberg (Altrecht GGZ) presenteerde de Moodbot, ontwikkeld in samenwerking met de HKU. Deze serious game komt cliënten in de GGZ tegemoet die vinden dat er rond hun behandeling wel erg veel moet worden gepraat, of die een gebrekkige motivatie hebben.

Marjolein van Woudenberg (Altrecht) presenteert Moodbot

Marjolein van Woudenberg (Altrecht) presenteert Moodbot

Daarna was het woord aan Jasper Jeurens (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). Hij presenteerde In the picture!, een app om mantelzorgers beter te betrekken bij het zorgproces. Hier is dus persuasiveness geen middel om het gebruik van de app te bevorderen, maar juist het doel van de app! De app maakt geleverde zorg zichtbaar voor andere mantelzorgers, wat actieve mantelzorgers in het zonnetje zet en niet-actieve mantelzorgers prikkelt om meer betrokken te zijn.

Als laatste voor de pauze en de interactieve demonstraties van de onderzoekers en ontwikkelaars was het woord aan Bart Brandenburg (Medicinfo). Hij presenteerde Diabetescoach. Hierin krijgt de deelnemer ondermeer informatie over diabetes, tips over voeding en bewegen, en kan hij of zij e-mailen met een verpleegkundige. Met zijn drie mantra’s stuurde hij ons de pauze in: “Let patients help”, “Wetenschap helpt praktijk”, en “Ehealth helpt zelfzorg”!

Bart Brandenburg

Bart Brandenburg

Na de pauze en de interactieve demonstraties waarin diverse nieuwe ehealth applicaties werden gepresenteerd was het woord aan Olga Kulyk en Ronald Roskam (UT). Zij presenteerden Sense, een ehealth service op het gebied van SOA preventie voor hoog-risico jongeren. Hun belangrijkste conclusie was dat creatieve vormen van ehealth ertoe bijdragen dat ook hoog-risicogroepen kunnen worden bereikt. Britta Semlianoi en Jobke Wentzel (UT) presenteerden hun resultaten rond het ontwikkelen van een instrument om te beoordelen of Blended care geschikt is voor een cliënt in de GGZ. Behandelaars hebben hier sterk behoefte aan: wie kunnen ze Blended behandeling bieden, en misschien belangrijker nog: hoe veel kan er (zelf) door cliënten via internet worden gedaan, en voor welke onderdelen van de behandeling is de behandelaar essentieel?

Ronald Roskam

Ronald Roskam

De laatste reguliere presentatie werd verzorgd door Floor Sieverink en Saskia Akkersdijk (UT). Zij deelden hun ervaringen rond het gebruiken van log-data uit ehealth interventies. Deze log-data kan worden gebruikt om goed zicht te houden op hoe lang en hoe vaak iemand de interventie bezoekt, maar ook om te zien welke onderdelen van de interventie veel en welke weinig worden gebruikt. En om te achterhalen of er een bepaalde (onvoorziene) volgordelijkheid zit in het gebruik van de verschillende interventieonderdelen. Het behoeft geen verdere uitleg dat dergelijk onderzoek van groot belang is om het design van interventies te evalueren en op basis van gegevens een verbetering van de overtuigingskracht van het interventieontwerp door te kunnen voeren.

Floor Sieverink

Floor Sieverink

Het laatste reguliere onderdeel van deze middag was de paneldiscussie tussen Vanessa Evers (UT), Elly Zwartkruis (Philips), Julia Garde (UT) en Bart Brandenburg (Medicinfo). De discussie werd geleid door Hans Ossebaard (Zorginstituut Nederland en UT) en vormde een kritische reflectie op de onderwerpen die eerder deze middag zijn besproken. Thema’s die aangeroerd werden waren ondermeer wat de plaats van design precies zou moeten zijn in de ontwikkeling van interventies, en of de nu gehanteerde onderzoeksmethodieken hierbij goed aansluiten: duurt het meeste RCT onderzoek niet veel te lang om de snelle ontwikkeling van technologie goed te voeden? Aan de andere kant wordt wel het belang van goed onderzoek benadrukt: ontwerp van en onderzoek naar ehealth interventies zijn inherent aan elkaar en van elkaar afhankelijk. Ook werd de vraag besproken of er nu niet te veel druk op de grootschalige uitrol van ehealth interventies staat, en of dit mogelijk kan leiden tot het te snel uitrollen van suboptimale interventies, of zelfs interventies met iatrogene effecten?

Tot slot vond de uitreiking van de NSRII Best Demo Award plaats. Annet Kleiboer maakte een eervolle vermelding van Mattie (NHL Hogeschool ism orthopedagogisch expertise- en behandelcentrum Tjallingahiem): een psycho-educatie app gericht op sociale vaardigheden  van jongeren met gedragsproblemen. Via de app krijgt een jongere een videoboodschap van hun digitale ‘mattie’ met een vraag om advies, bijvoorbeeld: “Ik sta bij de kassa en er is geen caissière, zal ik er vandoor gaan met mijn boodschappen?” Vervolgens krijgen ze even later ook een melding van de consequenties van hun keuze. Op deze wijze wordt spelenderwijs sociaal denken versterkt.

Annet Kleiboer (NSRII/VU) reikt de Best Demo Award uit aan Jasper Jeurens

Annet Kleiboer (NSRII/VU) reikt de Best Demo Award uit aan Jasper Jeurens

Een tweede eervolle vermelding was er voor Robbin (Trimbos instituut). Met zijn lichte, inspirerende, versterkende, troostende, laagdrempelige en verbindende karakter biedt Robbin steun aan vrouwen met borstkanker. Robbin is gebaseerd op oefeningen en inzichten afkomstig uit de positieve psychologie, de cognitieve gedragstherapie en mindfulness. Robbin is “af” en toegankelijk (robbin.nl).

De winnaar van de NSRII demo award is: In the picture!, De eerder in dit verslag besproken app om mantelzorgers beter te betrekken bij het zorgproces.

Wij feliciteren Jasper Jeurens en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen met deze award.

winnaar

Winnaar NSRII Best Demo Award 2014. Vlnr: Jobke Wentzel (NSRII/UT), Annemarie Braakman (UT), Jasper Jeurens (Winnaar), Olga Kulyk (UT), Lisette van Gemert-Pijnen (NSRII/UT) en Hans Ossebaard (NSRII/UT).

Hiermee was het vierde NSRII symposium ten einde. Het volgende NSRII symposium zal plaatsvinden in Leiden in 2015 (datum en exacte locatie volgt). Meer en grotere foto’s vindt u hier.

Matthijs Blankers

Namens het dagelijks bestuur NSRII

Comments

Comments are closed.