NSRII-symposium Groningen 2016

July 18, 2016 by · Comments Off on NSRII-symposium Groningen 2016
Filed under: Uncategorized 

Save-the-date NSRII 2016 Groningen2

Netwerkbijeenkomst iSpin Amsterdam 02-10-2015

September 22, 2015 by · Comments Off on Netwerkbijeenkomst iSpin Amsterdam 02-10-2015
Filed under: Uncategorized 

Op vrijdag 2 oktober vindt de netwerkbijeenkomst ‘iSPIN: Combining Forces’ plaats te Aristo Accomodaties in Amsterdam. De bijeenkomst wordt onder meer georganiseerd door de vakgroep klinische psychologie van de VU Amsterdam, Radboud Universiteit NijmegenMcGill University Montreal (Canada) en NVLE. Internationale sprekers zullen aan het woord komen over het innovatieve onderzoek op het gebied van zeldzame aandoeningen en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van e-health. Tijdens deze dag gaan we de krachten bundelen om eHealth voor zeldzame aandoeningen mogelijk te maken.

Wil jij hier ook getuige van zijn? Dan ben je van harte uitgenodigd om deze dag, inclusief lunch en borrel, bij te wonen. Zie voor meer informatie en (gratis) aanmelding bijgevoegde uitnodiging. Doorsturen naar mogelijk geïnteresseerde collega’s mag uiteraard!

Met vriendelijke groet,

Tara Donker, Joep Welling en Linda Kwakkenbos,
Namens iSPIN: Combining Forces

Klik hier voor een overzicht van het programma.

—-

Dear all,

On Friday, October 2nd, the network meeting ‘iSPIN: Combining Forces’ takes place at Aristo Accomodaties in Amsterdam. The meeting has been organized by the department of Clinical Psychology (VU University Amsterdam), Radboud University Nijmegen, McGill University Montreal (Canada) and the NVLE. International  speakers will talk about innovative research in the area of rare diseases and the latest developments in eHealth.

Do you want to get involved and learn about eHealth and rare disease research? You are more than welcome to join this day, including lunch and drinks. See for more information and free registration the attached invitation.

Best wishes,

Tara Donker, Joep Welling en Linda Kwakkenbos,
On behalf of iSPIN: Combining Forces

Verslag NSRII bijeenkomst “Persuasive design” 20 juni 2014

July 22, 2014 by · Comments Off on Verslag NSRII bijeenkomst “Persuasive design” 20 juni 2014
Filed under: symposium, Uncategorized 

Verslag NSRII bijeenkomst “Persuasive design”

tafel

26 juni 2014

Door: Matthijs Blankers

Op vrijdag 20 juni 2014 vond het 4e NSRII symposium plaats in het congreshotel Drienerburght, Universiteit Twente, in Enschede. Het thema was: “Designing Persuasive Technology to Improve eHealth Interventions”. In een gevarieerd programma werd aandacht besteed aan de verbinding tussen innovatieve, creatieve designstrategieën en het meten van effecten. Naast interessante presentaties en paneldiscussies, gaven onderzoekers en ontwikkelaars demonstraties van hun nieuwste interventies – sommigen nog in concept of pilotfase, anderen al gelanceerd en breed beschikbaar.

Zoals Lisette van Gemert (UT) reeds schetste tijdens de opening van het symposium beginnen veel cliënten/patiënten aan internet interventies, maar maken maar weinig deze interventies helemaal af. Kan persuasive design dit probeem mede oplossen?

Elly Zwartkruis (Philips), onderzoeker mother and child care, deelt haar ervaring rond het ontwikkelen van nieuwe technologische producten voor ouders van babies en jonge kinderen. Ze gaf aan dat ouders van nu vaak een hoge informatiebehoefte hebben, zeker met betrekking tot het welzijn van hun kind.

Elly Zwartkruis

Elly Zwartkruis

Daarnaast willen ze graag als ouder zo goed mogelijk presteren, binnen een zo strak mogelijke planning. Door hier optimaal op in te spelen wordt een product persuasive: het gebruik ervan moet weinig moeite kosten, het moet helpen de ouder te ondersteunen, kennis te vergroten ten aanzien van de baby, uiteraard zonder de baby te belemmeren.

Vervolgens was het woord aan Emile Boogerd (Radboud UMC). Hij presenteerde “Suikerplein”, een platform voor jongeren met diabetes type I, en hun ouders. Inmiddels is de derde versie van Suikerplein gelanceerd, en door steeds in samenspraak met de gebruiker te ontwikkelen, te testen, evalueren en bij te stellen sluit Suikerplein steeds beter bij de behoeften van de jongeren en hun ouders aan, wat bijdraagt aan de aantrekkelijkheid, en deelnemers overtuigt om op het platform actief te blijven.

Emile Boogerd

Emile Boogerd

Hierna volgden  presentaties van recent ontwikkelde of verbeterde ehealth interventies waarbij overtuigingskracht op de doelgroep centraal stond. Zo presenteerde Monique Tabak (RDD) de Health Navigator, die ouderen een dynamische navigatieondersteuning biedt die ze tijdens het wandelen kunnen gebruiken, en bestaat uit een app op de smartphone, een band om de hartslag te meten, en een smartwatch. Deze interventie monitort de activiteit van de gebruiker en geeft afhankelijk daarvan advies op maat, en is ontwikkeld en getest in samenwerking met de doelgroep. Marjolein van Woudenberg (Altrecht GGZ) presenteerde de Moodbot, ontwikkeld in samenwerking met de HKU. Deze serious game komt cliënten in de GGZ tegemoet die vinden dat er rond hun behandeling wel erg veel moet worden gepraat, of die een gebrekkige motivatie hebben.

Marjolein van Woudenberg (Altrecht) presenteert Moodbot

Marjolein van Woudenberg (Altrecht) presenteert Moodbot

Daarna was het woord aan Jasper Jeurens (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). Hij presenteerde In the picture!, een app om mantelzorgers beter te betrekken bij het zorgproces. Hier is dus persuasiveness geen middel om het gebruik van de app te bevorderen, maar juist het doel van de app! De app maakt geleverde zorg zichtbaar voor andere mantelzorgers, wat actieve mantelzorgers in het zonnetje zet en niet-actieve mantelzorgers prikkelt om meer betrokken te zijn.

Als laatste voor de pauze en de interactieve demonstraties van de onderzoekers en ontwikkelaars was het woord aan Bart Brandenburg (Medicinfo). Hij presenteerde Diabetescoach. Hierin krijgt de deelnemer ondermeer informatie over diabetes, tips over voeding en bewegen, en kan hij of zij e-mailen met een verpleegkundige. Met zijn drie mantra’s stuurde hij ons de pauze in: “Let patients help”, “Wetenschap helpt praktijk”, en “Ehealth helpt zelfzorg”!

Bart Brandenburg

Bart Brandenburg

Na de pauze en de interactieve demonstraties waarin diverse nieuwe ehealth applicaties werden gepresenteerd was het woord aan Olga Kulyk en Ronald Roskam (UT). Zij presenteerden Sense, een ehealth service op het gebied van SOA preventie voor hoog-risico jongeren. Hun belangrijkste conclusie was dat creatieve vormen van ehealth ertoe bijdragen dat ook hoog-risicogroepen kunnen worden bereikt. Britta Semlianoi en Jobke Wentzel (UT) presenteerden hun resultaten rond het ontwikkelen van een instrument om te beoordelen of Blended care geschikt is voor een cliënt in de GGZ. Behandelaars hebben hier sterk behoefte aan: wie kunnen ze Blended behandeling bieden, en misschien belangrijker nog: hoe veel kan er (zelf) door cliënten via internet worden gedaan, en voor welke onderdelen van de behandeling is de behandelaar essentieel?

Ronald Roskam

Ronald Roskam

De laatste reguliere presentatie werd verzorgd door Floor Sieverink en Saskia Akkersdijk (UT). Zij deelden hun ervaringen rond het gebruiken van log-data uit ehealth interventies. Deze log-data kan worden gebruikt om goed zicht te houden op hoe lang en hoe vaak iemand de interventie bezoekt, maar ook om te zien welke onderdelen van de interventie veel en welke weinig worden gebruikt. En om te achterhalen of er een bepaalde (onvoorziene) volgordelijkheid zit in het gebruik van de verschillende interventieonderdelen. Het behoeft geen verdere uitleg dat dergelijk onderzoek van groot belang is om het design van interventies te evalueren en op basis van gegevens een verbetering van de overtuigingskracht van het interventieontwerp door te kunnen voeren.

Floor Sieverink

Floor Sieverink

Het laatste reguliere onderdeel van deze middag was de paneldiscussie tussen Vanessa Evers (UT), Elly Zwartkruis (Philips), Julia Garde (UT) en Bart Brandenburg (Medicinfo). De discussie werd geleid door Hans Ossebaard (Zorginstituut Nederland en UT) en vormde een kritische reflectie op de onderwerpen die eerder deze middag zijn besproken. Thema’s die aangeroerd werden waren ondermeer wat de plaats van design precies zou moeten zijn in de ontwikkeling van interventies, en of de nu gehanteerde onderzoeksmethodieken hierbij goed aansluiten: duurt het meeste RCT onderzoek niet veel te lang om de snelle ontwikkeling van technologie goed te voeden? Aan de andere kant wordt wel het belang van goed onderzoek benadrukt: ontwerp van en onderzoek naar ehealth interventies zijn inherent aan elkaar en van elkaar afhankelijk. Ook werd de vraag besproken of er nu niet te veel druk op de grootschalige uitrol van ehealth interventies staat, en of dit mogelijk kan leiden tot het te snel uitrollen van suboptimale interventies, of zelfs interventies met iatrogene effecten?

Tot slot vond de uitreiking van de NSRII Best Demo Award plaats. Annet Kleiboer maakte een eervolle vermelding van Mattie (NHL Hogeschool ism orthopedagogisch expertise- en behandelcentrum Tjallingahiem): een psycho-educatie app gericht op sociale vaardigheden  van jongeren met gedragsproblemen. Via de app krijgt een jongere een videoboodschap van hun digitale ‘mattie’ met een vraag om advies, bijvoorbeeld: “Ik sta bij de kassa en er is geen caissière, zal ik er vandoor gaan met mijn boodschappen?” Vervolgens krijgen ze even later ook een melding van de consequenties van hun keuze. Op deze wijze wordt spelenderwijs sociaal denken versterkt.

Annet Kleiboer (NSRII/VU) reikt de Best Demo Award uit aan Jasper Jeurens

Annet Kleiboer (NSRII/VU) reikt de Best Demo Award uit aan Jasper Jeurens

Een tweede eervolle vermelding was er voor Robbin (Trimbos instituut). Met zijn lichte, inspirerende, versterkende, troostende, laagdrempelige en verbindende karakter biedt Robbin steun aan vrouwen met borstkanker. Robbin is gebaseerd op oefeningen en inzichten afkomstig uit de positieve psychologie, de cognitieve gedragstherapie en mindfulness. Robbin is “af” en toegankelijk (robbin.nl).

De winnaar van de NSRII demo award is: In the picture!, De eerder in dit verslag besproken app om mantelzorgers beter te betrekken bij het zorgproces.

Wij feliciteren Jasper Jeurens en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen met deze award.

winnaar

Winnaar NSRII Best Demo Award 2014. Vlnr: Jobke Wentzel (NSRII/UT), Annemarie Braakman (UT), Jasper Jeurens (Winnaar), Olga Kulyk (UT), Lisette van Gemert-Pijnen (NSRII/UT) en Hans Ossebaard (NSRII/UT).

Hiermee was het vierde NSRII symposium ten einde. Het volgende NSRII symposium zal plaatsvinden in Leiden in 2015 (datum en exacte locatie volgt). Meer en grotere foto’s vindt u hier.

Matthijs Blankers

Namens het dagelijks bestuur NSRII

Programma derde NSRII symposium 11 oktober 2013

June 6, 2013 by · Comments Off on Programma derde NSRII symposium 11 oktober 2013
Filed under: symposium, Uncategorized 

Het jaarlijkse NSRII-symposium vindt dit jaar plaats in Maastricht op 11 oktober. Deelname is gratis; graag wel van tevoren even aanmelden middels het invullen van onderstaand formulier. Meld je a.u.b. aan voor 30 september.

Het programma kunt u hier downloaden.

De inschrijving is inmiddels gesloten.

2e bijeenkomst Europese ISRII (ESRII) 3-5 oktober in Linköping

May 1, 2013 by · Comments Off on 2e bijeenkomst Europese ISRII (ESRII) 3-5 oktober in Linköping
Filed under: Uncategorized 

Van 3 – 5 oktober vindt aan de Universiteit van Linköping de tweede bijeenkomst plaats van de ESRII, de Europese tak van de ISRII. Het indienen van abstracts voor (poster)presentaties kan tot 16 juni.

Deze bijeenkomst is vooral een platform om recente ontwikkelingen in het veld te bespreken. Inzendingen over ‘work in progress’, geplande studies en andere innovatieve ontwikkelen zijn daarom meer dan welkom!

Meer informatie is te vinden op de webpagina van de ESRII.

Conference of the Society for Ambulatory Assessment (June 20-22)

March 29, 2013 by · Comments Off on Conference of the Society for Ambulatory Assessment (June 20-22)
Filed under: nieuws, symposium, Uncategorized 

We cordially invite you to attend to the Conference of the Society for Ambulatory Assessment, which will be held from June 20 to June 22, 2013 in Amsterdam.

Registration and submission of abstracts for posters and presentations is now open (www.saa2013.org).

Topics covered are ecological momentary assessment, blood pressure monitoring, paper-pencil diaries, activity monitoring, experience sampling, GPS monitoring, and many more!

Looking forward to seeing you in Amsterdam!

Posted on behalf of the Executive Committee of the SAA.

Oprichtingssymposium Europese SRII: ESRII (30-31 mei 2012, Lüneburg)

June 17, 2012 by · Comments Off on Oprichtingssymposium Europese SRII: ESRII (30-31 mei 2012, Lüneburg)
Filed under: Uncategorized 

Op 30 en 31 mei 2012 vond in Lüneburg, Duitsland de oprichtingsbijeenkomst van de European Society for Research on Internet Interventions (ESRII) plaats. De ESRII is de Europese tak van de ISRII; Europa is daarmee het eerste continent dat een eigen society onder de ISRII paraplu opricht.

 Gastuniversiteit was de Leuphana Universiteit Lüneburg, vanuit de Lüneburg Innovation Incubator. In het kader van gezondheid onderzoeksprojecten, richt de Lüneburger Innovation Incubator zich op de vraag hoe een eerlijke, hoogwaardige en betaalbare gezondheidszorg in de toekomst te organiseren is. E-mental health is hierin een van de thema’s waaraan wordt gewerkt. Op dit thema is een samenwerking tot stand gekomen met de Vrije Universiteit Amsterdam, afd. Klinische Psychologie (prof Pim Cuijpers, prof Heleen Riper).

Zo’n 90 collega’s uit heel Europa woonde het ESRII oprichtingscongres bij. Velen leverde een inhoudelijke bijdrage in de vorm van één van de ruim 30 presentaties, 25 posters, of in de plenaire discussies. Heleen Riper (VU / Leuphana) en namens de locale organisatie David Ebert (Leuphana) heette ons allen welkom op het eerste ESRII congres. Door de brede programmering rond het thema e-mental health was er ook voor ieders interesse en expertise een plaats. Pim Cuijpers (VU, Amsterdam) schetste ons een breed overzicht van wat er in het veld gebeurt, en voor welke uitdagingen we staan (“How to optimally use our knowledge on effectiveness in implementation?”). ‘Mystery guest’ Robert Tait (Australian National University, Canberra) presenteerde een cross-culturele beschouwing waarin ontwikkelingen in Europa werden vergeleken met die in Australie. Ook waren er sprekers die meer op de design-aspecten van interventies ingingen (“Persuasive design DOES matter!”, Lisette van Gemert, UT, Twente), of juist op de raakvlakken met computer science die vaak onderbelicht blijven (“Shouldn’t computer science have a larger role in *SRII conferences?”, Burkhardt Funk, Leuphana Universität, Lüneburg). Ten slotte was er ook voor onlangs afgeronde studies, of work in progress alle ruimte, waardoor de aanwezigen van de laatste ontwikkelingen op de hoogte werden gebracht.

Wat in de wandelgangen, en tijdens de sociale evenementen buiten de presentaties om opviel, was dat men binnen de vertrouwde, gemoedelijke ‘ISRII’ sfeer gemakkelijk tot inhoudelijke discussies kwam over de thema’s die voor velen van ons bleken te leven: hoe kunnen op kleine schaal bewezen effectieve interventies efficiënt worden geïmplementeerd en opgeschaald? Wat is er bekend over kosteneffectiviteit van de (effectieve) interventies? Hoe kunnen ervaringen met e-mental health interventies die zijn opgedaan bij bijvoorbeeld depressie worden vertaald naar toepassingen voor verslaving, OCD, of PTSS? En welke behandeltechnieken naast CGT lenen zich voor vertaling naar de online omgeving?

Ook vond op 30 mei de oprichting en instelling van het bestuur van de ESRII plaats. Gerhard Andersson (Linköpings Universitet, Zweden) neemt de rol van voorzitter op zich. Verder hebben Thomas Berger, Kate Cavanagh, Pim Cuijpers, David Ebert, Heleen Riper, en Annemieke v Straten in het bestuur zitting.

Als voorzitter van de ESRII nodigt Gerhard Andersson de aanwezigen alvast uit voor de volgende ESRII bijeenkomst in Zweden. Deze zal meer het karakter van een regulier congres krijgen (niet alleen bij te wonen op uitnodiging) en staat gepland voor september of oktober 2013. De komende weken wordt er gewerkt aan de inrichting van de website van de ESRII, www.esrii.eu, wat dan als communicatieplatform gaat dienen voor hen die betrokken willen blijven en ook tijdig meer informatie zal bieden over bovenstaande en andere bijeenkomsten.