NSRII-symposium Groningen 2016

July 18, 2016 by · Comments Off on NSRII-symposium Groningen 2016
Filed under: Uncategorized 

Save-the-date NSRII 2016 Groningen2

Save the date: NSRII 2016 op woensdag 2 november

May 13, 2016 by · Comments Off on Save the date: NSRII 2016 op woensdag 2 november
Filed under: symposium 

SAVE THE DATE: het 6e NSRII symposium zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 2 november in het Groninger Museum.

Meer informatie volgt zodra deze bekend is.

 

Netwerkbijeenkomst iSpin Amsterdam 02-10-2015

September 22, 2015 by · Comments Off on Netwerkbijeenkomst iSpin Amsterdam 02-10-2015
Filed under: Uncategorized 

Op vrijdag 2 oktober vindt de netwerkbijeenkomst ‘iSPIN: Combining Forces’ plaats te Aristo Accomodaties in Amsterdam. De bijeenkomst wordt onder meer georganiseerd door de vakgroep klinische psychologie van de VU Amsterdam, Radboud Universiteit NijmegenMcGill University Montreal (Canada) en NVLE. Internationale sprekers zullen aan het woord komen over het innovatieve onderzoek op het gebied van zeldzame aandoeningen en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van e-health. Tijdens deze dag gaan we de krachten bundelen om eHealth voor zeldzame aandoeningen mogelijk te maken.

Wil jij hier ook getuige van zijn? Dan ben je van harte uitgenodigd om deze dag, inclusief lunch en borrel, bij te wonen. Zie voor meer informatie en (gratis) aanmelding bijgevoegde uitnodiging. Doorsturen naar mogelijk geïnteresseerde collega’s mag uiteraard!

Met vriendelijke groet,

Tara Donker, Joep Welling en Linda Kwakkenbos,
Namens iSPIN: Combining Forces

Klik hier voor een overzicht van het programma.

—-

Dear all,

On Friday, October 2nd, the network meeting ‘iSPIN: Combining Forces’ takes place at Aristo Accomodaties in Amsterdam. The meeting has been organized by the department of Clinical Psychology (VU University Amsterdam), Radboud University Nijmegen, McGill University Montreal (Canada) and the NVLE. International  speakers will talk about innovative research in the area of rare diseases and the latest developments in eHealth.

Do you want to get involved and learn about eHealth and rare disease research? You are more than welcome to join this day, including lunch and drinks. See for more information and free registration the attached invitation.

Best wishes,

Tara Donker, Joep Welling en Linda Kwakkenbos,
On behalf of iSPIN: Combining Forces

NSRII symposium Leiden 15-10-2015

September 3, 2015 by · Comments Off on NSRII symposium Leiden 15-10-2015
Filed under: nieuws, symposium 

Het jaarlijkse symposium van de NSRII (Netherlands Society for Research on Internet Interventions) wordt dit jaar in Leiden georganiseerd, door de sectie Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie.

Het symposium biedt eHealth onderzoekers de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en kennis te nemen van de state of the art in het veld, door interessante onderzoekspresentaties en live laptopdemonstraties van innovatieve eHealth interventies.

Prof. Gerhard Andersson van de Linköping Universiteit, zal als keynote spreken over hoe we internet interventies kunnen gebruiken om onze huidige psychologische behandelingen te verbeteren. Prof. Judith Rosmalen van het UMCG zal een innovatief online platform presenteren om patiënten met somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK) passende (online) zorg te bieden. Ook zal dr. Rafael Bidarra, associate professor Game Technology van de TU Delft, een lezing geven over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van serious gaming. Meer informatie over het programma vindt u in de bijlage.

Het belooft een inspirerende dag te worden met sprekers vanuit diverse onderzoeksgroepen en disciplines. We hopen alle geïnteresseerden dan ook te mogen verwelkomen in het museum Volkenkunde in Leiden op donderdagmiddag 15 oktober!

Aan het symposium zijn geen kosten verbonden. Wel is er een maximaal aantal plaatsen beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen zich vóór 22 september aanmelden voor het symposium door een e-mail te sturen naar nsriileiden[AT]fsw.leidenuniv.nl, o.v.v. naam en affiliatie. De voertaal van de dag zal Engels zijn.

Het programma is als volgt:

12.00 – 13.00u Inloop met lunch

13.00 – 13.05u Opening door dagvoorzitter Prof. Andrea Evers (Universiteit Leiden)

13.05 – 14.00u Prof. Gerhard Andersson (Linköping Universiteit, Zweden);
Can we use internet interventions to improve our current psychological treatments?

14.00 – 15.00u Recent/bijna afgeronde proefschriften:

– Linda Bolier (Trimbos Instituut);
Positive psychology online – Using the Internet to promote flourishing on a large scale

– Nadine Köhle (Universiteit Twente);
Users’ experiences with ‘Hold on, for each other’ – a web-based self-help intervention for partners of cancer patients

– Sylvia van Beugen & Maaike Ferwerda (Universiteit Leiden/Radboud UMC);
Internet-based tailored cognitive behavioural treatment for patients with chronic somatic conditions

15.00 – 16.00u Laptopdemo’s en koffie/thee pauze

16.00 – 16.30u Prof. Judith Rosmalen (Rijksuniversiteit Groningen) & dr. Roos van der Vaart (Universiteit Leiden);
Grip op klachten: een online systeem voor gepersonaliseerde SOLK-zorg

16.30 – 17.00u Dr. Rafael Bidarra (TU Delft);
Serious gaming in health; The games they are a- changin’

17.00 – 17.30u Afsluiting en borrel

 

Verslag NSRII bijeenkomst “Persuasive design” 20 juni 2014

July 22, 2014 by · Comments Off on Verslag NSRII bijeenkomst “Persuasive design” 20 juni 2014
Filed under: symposium, Uncategorized 

Verslag NSRII bijeenkomst “Persuasive design”

tafel

26 juni 2014

Door: Matthijs Blankers

Op vrijdag 20 juni 2014 vond het 4e NSRII symposium plaats in het congreshotel Drienerburght, Universiteit Twente, in Enschede. Het thema was: “Designing Persuasive Technology to Improve eHealth Interventions”. In een gevarieerd programma werd aandacht besteed aan de verbinding tussen innovatieve, creatieve designstrategieën en het meten van effecten. Naast interessante presentaties en paneldiscussies, gaven onderzoekers en ontwikkelaars demonstraties van hun nieuwste interventies – sommigen nog in concept of pilotfase, anderen al gelanceerd en breed beschikbaar.

Zoals Lisette van Gemert (UT) reeds schetste tijdens de opening van het symposium beginnen veel cliënten/patiënten aan internet interventies, maar maken maar weinig deze interventies helemaal af. Kan persuasive design dit probeem mede oplossen?

Elly Zwartkruis (Philips), onderzoeker mother and child care, deelt haar ervaring rond het ontwikkelen van nieuwe technologische producten voor ouders van babies en jonge kinderen. Ze gaf aan dat ouders van nu vaak een hoge informatiebehoefte hebben, zeker met betrekking tot het welzijn van hun kind.

Elly Zwartkruis

Elly Zwartkruis

Daarnaast willen ze graag als ouder zo goed mogelijk presteren, binnen een zo strak mogelijke planning. Door hier optimaal op in te spelen wordt een product persuasive: het gebruik ervan moet weinig moeite kosten, het moet helpen de ouder te ondersteunen, kennis te vergroten ten aanzien van de baby, uiteraard zonder de baby te belemmeren.

Vervolgens was het woord aan Emile Boogerd (Radboud UMC). Hij presenteerde “Suikerplein”, een platform voor jongeren met diabetes type I, en hun ouders. Inmiddels is de derde versie van Suikerplein gelanceerd, en door steeds in samenspraak met de gebruiker te ontwikkelen, te testen, evalueren en bij te stellen sluit Suikerplein steeds beter bij de behoeften van de jongeren en hun ouders aan, wat bijdraagt aan de aantrekkelijkheid, en deelnemers overtuigt om op het platform actief te blijven.

Emile Boogerd

Emile Boogerd

Hierna volgden  presentaties van recent ontwikkelde of verbeterde ehealth interventies waarbij overtuigingskracht op de doelgroep centraal stond. Zo presenteerde Monique Tabak (RDD) de Health Navigator, die ouderen een dynamische navigatieondersteuning biedt die ze tijdens het wandelen kunnen gebruiken, en bestaat uit een app op de smartphone, een band om de hartslag te meten, en een smartwatch. Deze interventie monitort de activiteit van de gebruiker en geeft afhankelijk daarvan advies op maat, en is ontwikkeld en getest in samenwerking met de doelgroep. Marjolein van Woudenberg (Altrecht GGZ) presenteerde de Moodbot, ontwikkeld in samenwerking met de HKU. Deze serious game komt cliënten in de GGZ tegemoet die vinden dat er rond hun behandeling wel erg veel moet worden gepraat, of die een gebrekkige motivatie hebben.

Marjolein van Woudenberg (Altrecht) presenteert Moodbot

Marjolein van Woudenberg (Altrecht) presenteert Moodbot

Daarna was het woord aan Jasper Jeurens (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). Hij presenteerde In the picture!, een app om mantelzorgers beter te betrekken bij het zorgproces. Hier is dus persuasiveness geen middel om het gebruik van de app te bevorderen, maar juist het doel van de app! De app maakt geleverde zorg zichtbaar voor andere mantelzorgers, wat actieve mantelzorgers in het zonnetje zet en niet-actieve mantelzorgers prikkelt om meer betrokken te zijn.

Als laatste voor de pauze en de interactieve demonstraties van de onderzoekers en ontwikkelaars was het woord aan Bart Brandenburg (Medicinfo). Hij presenteerde Diabetescoach. Hierin krijgt de deelnemer ondermeer informatie over diabetes, tips over voeding en bewegen, en kan hij of zij e-mailen met een verpleegkundige. Met zijn drie mantra’s stuurde hij ons de pauze in: “Let patients help”, “Wetenschap helpt praktijk”, en “Ehealth helpt zelfzorg”!

Bart Brandenburg

Bart Brandenburg

Na de pauze en de interactieve demonstraties waarin diverse nieuwe ehealth applicaties werden gepresenteerd was het woord aan Olga Kulyk en Ronald Roskam (UT). Zij presenteerden Sense, een ehealth service op het gebied van SOA preventie voor hoog-risico jongeren. Hun belangrijkste conclusie was dat creatieve vormen van ehealth ertoe bijdragen dat ook hoog-risicogroepen kunnen worden bereikt. Britta Semlianoi en Jobke Wentzel (UT) presenteerden hun resultaten rond het ontwikkelen van een instrument om te beoordelen of Blended care geschikt is voor een cliënt in de GGZ. Behandelaars hebben hier sterk behoefte aan: wie kunnen ze Blended behandeling bieden, en misschien belangrijker nog: hoe veel kan er (zelf) door cliënten via internet worden gedaan, en voor welke onderdelen van de behandeling is de behandelaar essentieel?

Ronald Roskam

Ronald Roskam

De laatste reguliere presentatie werd verzorgd door Floor Sieverink en Saskia Akkersdijk (UT). Zij deelden hun ervaringen rond het gebruiken van log-data uit ehealth interventies. Deze log-data kan worden gebruikt om goed zicht te houden op hoe lang en hoe vaak iemand de interventie bezoekt, maar ook om te zien welke onderdelen van de interventie veel en welke weinig worden gebruikt. En om te achterhalen of er een bepaalde (onvoorziene) volgordelijkheid zit in het gebruik van de verschillende interventieonderdelen. Het behoeft geen verdere uitleg dat dergelijk onderzoek van groot belang is om het design van interventies te evalueren en op basis van gegevens een verbetering van de overtuigingskracht van het interventieontwerp door te kunnen voeren.

Floor Sieverink

Floor Sieverink

Het laatste reguliere onderdeel van deze middag was de paneldiscussie tussen Vanessa Evers (UT), Elly Zwartkruis (Philips), Julia Garde (UT) en Bart Brandenburg (Medicinfo). De discussie werd geleid door Hans Ossebaard (Zorginstituut Nederland en UT) en vormde een kritische reflectie op de onderwerpen die eerder deze middag zijn besproken. Thema’s die aangeroerd werden waren ondermeer wat de plaats van design precies zou moeten zijn in de ontwikkeling van interventies, en of de nu gehanteerde onderzoeksmethodieken hierbij goed aansluiten: duurt het meeste RCT onderzoek niet veel te lang om de snelle ontwikkeling van technologie goed te voeden? Aan de andere kant wordt wel het belang van goed onderzoek benadrukt: ontwerp van en onderzoek naar ehealth interventies zijn inherent aan elkaar en van elkaar afhankelijk. Ook werd de vraag besproken of er nu niet te veel druk op de grootschalige uitrol van ehealth interventies staat, en of dit mogelijk kan leiden tot het te snel uitrollen van suboptimale interventies, of zelfs interventies met iatrogene effecten?

Tot slot vond de uitreiking van de NSRII Best Demo Award plaats. Annet Kleiboer maakte een eervolle vermelding van Mattie (NHL Hogeschool ism orthopedagogisch expertise- en behandelcentrum Tjallingahiem): een psycho-educatie app gericht op sociale vaardigheden  van jongeren met gedragsproblemen. Via de app krijgt een jongere een videoboodschap van hun digitale ‘mattie’ met een vraag om advies, bijvoorbeeld: “Ik sta bij de kassa en er is geen caissière, zal ik er vandoor gaan met mijn boodschappen?” Vervolgens krijgen ze even later ook een melding van de consequenties van hun keuze. Op deze wijze wordt spelenderwijs sociaal denken versterkt.

Annet Kleiboer (NSRII/VU) reikt de Best Demo Award uit aan Jasper Jeurens

Annet Kleiboer (NSRII/VU) reikt de Best Demo Award uit aan Jasper Jeurens

Een tweede eervolle vermelding was er voor Robbin (Trimbos instituut). Met zijn lichte, inspirerende, versterkende, troostende, laagdrempelige en verbindende karakter biedt Robbin steun aan vrouwen met borstkanker. Robbin is gebaseerd op oefeningen en inzichten afkomstig uit de positieve psychologie, de cognitieve gedragstherapie en mindfulness. Robbin is “af” en toegankelijk (robbin.nl).

De winnaar van de NSRII demo award is: In the picture!, De eerder in dit verslag besproken app om mantelzorgers beter te betrekken bij het zorgproces.

Wij feliciteren Jasper Jeurens en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen met deze award.

winnaar

Winnaar NSRII Best Demo Award 2014. Vlnr: Jobke Wentzel (NSRII/UT), Annemarie Braakman (UT), Jasper Jeurens (Winnaar), Olga Kulyk (UT), Lisette van Gemert-Pijnen (NSRII/UT) en Hans Ossebaard (NSRII/UT).

Hiermee was het vierde NSRII symposium ten einde. Het volgende NSRII symposium zal plaatsvinden in Leiden in 2015 (datum en exacte locatie volgt). Meer en grotere foto’s vindt u hier.

Matthijs Blankers

Namens het dagelijks bestuur NSRII

Programma derde NSRII symposium 11 oktober 2013

June 6, 2013 by · Comments Off on Programma derde NSRII symposium 11 oktober 2013
Filed under: symposium, Uncategorized 

Het jaarlijkse NSRII-symposium vindt dit jaar plaats in Maastricht op 11 oktober. Deelname is gratis; graag wel van tevoren even aanmelden middels het invullen van onderstaand formulier. Meld je a.u.b. aan voor 30 september.

Het programma kunt u hier downloaden.

De inschrijving is inmiddels gesloten.

2e bijeenkomst Europese ISRII (ESRII) 3-5 oktober in Linköping

May 1, 2013 by · Comments Off on 2e bijeenkomst Europese ISRII (ESRII) 3-5 oktober in Linköping
Filed under: Uncategorized 

Van 3 – 5 oktober vindt aan de Universiteit van Linköping de tweede bijeenkomst plaats van de ESRII, de Europese tak van de ISRII. Het indienen van abstracts voor (poster)presentaties kan tot 16 juni.

Deze bijeenkomst is vooral een platform om recente ontwikkelingen in het veld te bespreken. Inzendingen over ‘work in progress’, geplande studies en andere innovatieve ontwikkelen zijn daarom meer dan welkom!

Meer informatie is te vinden op de webpagina van de ESRII.

Verslag symposium NSRII & eHBM (11 oktober 2012)

October 31, 2012 by · Comments Off on Verslag symposium NSRII & eHBM (11 oktober 2012)
Filed under: nieuws, symposium 

2e NSRII symposium ism. eHBM, Utrecht 11 oktober 2012

Op 11 oktober vond het 2e NSRII symposium plaats. Ditmaal georganiseerd door de Universiteit Utrecht door de eHBM-groep (eHealth in Behavioral Medicine). Met een uitverkochte zaal was de opkomst groot te noemen. Marjolein Sorbi leidde het symposium in waarbij aandacht was voor de lancering van de Europese tak van de ISRII (ESRII: European Society for Research on Internet Interventions) in mei 2012. Ook was er aandacht voor de lancering van de eigen website van de eHBM-groep op www.e-hbm.org.

Marjolijn Sorbi

Ulrich Ebner-PriemerSpeciale aandacht werd dit keer gegeven aan het thema ‘Ecological Momentary Assessment’ (EMA). Bij EMA wordt er herhaaldelijk gemeten in real time en in real life hetgeen voordelen met zich meebrengt ten opzichte van traditioneel meten (bijv. dmv zelfrapportage of interviews) waarbij je doorgaans retrospectief meet. Prof. dr. Ulrich Ebner-Priemer was uit Duitsland overgekomen om ons the-state-of-the-art te laten zien met betrekking tot EMA. Toekomstige ontwikkelingen liggen volgens Prof.  Ebner-Priemer vooral in het gebruik van de smartphone voor EMA en de ontwikkeling van EMI (ecological momentary interventions).

Dr. Jan Houtveen gaf een mooi voorbeeld van een toegepast onderzoek waarin gedurende een bepaalde periode meerdere keren per dag de (prodromale) signalen van een migraine aanval werden gemeten met EMA technieken. Uit dit onderzoek bleek dat er individuele verschillen bestaan in het voorspellen van een migraine aanval; zo kan bijvoorbeeld positief affect bij de ene persoon wel een aanval voorspellen maar bij de ander niet. Het onderzoek laat dus zien dat er rekening gehouden dient te worden met individuele factoren om een migraine aanval nauwkeurig te kunnen voorspellen.

Onderwerpen als treatmeLiesje Donkinnt adherence, blended care,  sociale netwerken in de zorg en public health 2.0 passeerden de revue in de tweede helft van het symposium. Liesje Donkin MSc benadrukte dat treatment adherence, een groot probleem is in webbased interventies. In haar CREDO studie maakte ze onderscheid tussen engagement factors, adherence en persistence. In de studie bleken engagement en adherence in belangrijke mate van invloed te zijn op de therapie uitkomst. Het optimale niveau van treatment adherence is echter nog onduidelijk.

Prof. dr. Claudi Bockting haalde naast het probleem van lage therapietrouw nog andere problemen aan; webbased interventies zijn namelijk niet voor iedereen effectief zijn en ook gaat niet iedereen zijn voorkeur uit naar dit soort interventies. Een oplossing zou blended care kunnen zijn waarin verschillende vormen van zorg met elkaar worden gecombineerd, dus bijvoorbeeld een behandeling via het web gecombineerd met face-to-face contClaudi Bocktingact. Een voorbeeld van blended care is depressievrij.nl, een interventie gericht op preventie van depressie via Internet, gecombineerd met mood monitoring via de mobiele telefoon en telefonische ondersteuning.

Dr. Jan Kremer vertelde over de ontwikkeling van een virtuele IVF kliniek waarin zorg wordt geboden aan mensen met vruchtbaarheidsproblemen. In deze kliniek kunnen mensen algemene informatie opzoeken over IVF behandelingen, ze kunnen hun persoonlijke gegevens bekijken mbt de behandeling en ze kunnen ervaringen uitwisselingen met lotgenoten. Daarnaast focuste Dr. Kremer op sociale netwerken in de zorg. Een voorbeeld hiervan is MijnZorgnet.nl, een sociaal netwerk dat patiënten en zorgverleners via persoonlijke zorgnetten en digitale poli’s & praktijken met elkaar verbindt.

Ter afsluiting van het symposium gaf dr. Hans Ossebaard ons een overzicht van drie kerngebieden binnen public health 2.0, te weten de epidemiologie (bijv. infodemiology op het RIVM), samenwerking/onderwijs en gedragswetenschappen/gezondheidsvoorlichting (e.g. crossborder prevention of healthcare associated infections using ehealth tools). Ook was er aandacht voor Ehealthwiki.org, ontwikkeld door het Center for eHealth Research and Disease Management, een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Twente en het RIVM.

Tijdens het symposium was er ruim gelegenheid om zelf kennis te maken met diverLaptop-demonstratiesse Internet en mobiele applicaties middels laptop demonstraties; de demonstraties werden goed bezocht, zorgde voor veel interactie en is een aanrader voor een volgend symposium. Het officiële programma was hiermee ten einde en de dag werd afgesloten met een gezellige borrel.

 

Iedereen hartelijk dank voor zijn deelname en aanwezigheid! Het stokje wordt nu doorgegeven aan de Universiteit Maastricht waar volgend jaar het 3e NSRII symposium zal worden gehouden. Nadere info hierover volgt.

 

Presentatieslides van een aantal sprekers zijn te downloaden op de website van e-hbm.org.

Namens het dagelijks bestuur van de NSRII,

Lisanne Warmerdam

 

 

Inschrijving eerste nsrii symposium geopend!

January 19, 2012 by · Comments Off on Inschrijving eerste nsrii symposium geopend!
Filed under: Huishoudelijk, nieuws, symposium 

De inschrijving voor het eerste nsrii symposium op 16 februari 2012 is geopend.

In de menubalk rechtsbovenin is het opgaveformulier te vinden.

Om deel te nemen aan het symposium is het nodig om lid te zijn van de Nederlandse ISRII, ook hiervoor is een opgaveformulier bovenin de menubalk te vinden!

Bestuur bekend

August 26, 2011 by · Comments Off on Bestuur bekend
Filed under: Diversen, Huishoudelijk, nieuws 

Het bestuur van de Nederlandse ISRII is grotendeels bekend, en we zijn verheugd dat deze gerenommeerde onderzoekers van diverse instituten plaats hebben willen nemen in ons bestuur. Volg de link voor meer informatie.

-RK 26-08-2011